คุณค่าของประติมากรรมในพื้นที่สาธารณะ

พื้นที่รวมถึงพื้นที่ภายในอาคารและพื้นที่ภายนอกอาคารพื้นที่ภายในอาคารค่อนข้างเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นพื้นที่ลับสำหรับผู้คนในการอยู่อาศัย ส่วนพื้นที่ภายนอกอาคารเป็นพื้นที่เปิดและสาธารณะซึ่งเป็นสถานที่หลักสำหรับผู้คนในการติดต่อสื่อสาร
พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะกลายเป็นพื้นที่สื่อสารหลักสำหรับผู้คน และถูกสร้างขึ้นในวงกว้างหลังสงครามโลกครั้งที่สองเศรษฐกิจของอเมริกาพัฒนาอย่างรวดเร็วในกระบวนการของการปกครองและการวางผังเมืองเพื่อตอบสนองการแสวงหาพื้นที่สิ่งแวดล้อมที่สวยงามของผู้คน พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะหลายแห่งที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามปรากฏขึ้นทีละแห่ง และประติมากรรมจำนวนมากถูกนำเสนอต่อหน้า สาธารณะและกลายเป็นรูปแบบที่สำคัญของการแสดงออกของสภาพแวดล้อมเปิดสาธารณะ

1 (93)

1 (94)

1 (132)

ในสังคมสมัยใหม่ ความกดดันจากชีวิตที่เร่งรีบและการทำงานทำให้ผู้คนแสวงหาพื้นที่สาธารณะที่สวยงามและเร่งด่วนมากยิ่งขึ้นหลายเมืองให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่สาธารณะที่เปิดโล่งประติมากรรมซึ่งมีลักษณะทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมสาธารณะ สร้างพื้นที่สาธารณะสาธารณะที่กลมกลืน สวยงาม และมีชีวิตชีวา
เดินไปรอบ ๆ เมืองประติมากรรมที่โรแมนติกหรือจริงจังมักจะทำให้ผู้คนหยุดและตกอยู่ในภวังค์ศิลปะประติมากรรมมีประวัติอันยาวนานและสร้างรูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์มีเอฟเฟกต์ภาพที่ชัดเจน ความรู้สึกพิเศษ และการแสดงความหมายที่ไม่เหมือนใคร และมีพลังชีวิตที่ยาวนานประติมากรรมสาธารณะในเมืองที่ดีมีชีวิตที่สดใสไม่เพียงแต่เป็นการแสดงอารมณ์ของผู้เขียนเท่านั้น แต่ยังสามารถกระตุ้นเสียงสะท้อนของสาธารณชนและสะท้อนถึงจิตวิญญาณที่เห็นอกเห็นใจของเมืองปัจจุบัน ประติมากรรมสาธารณะในเมืองไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพของเมืองด้วย

1 (106)

1 (100)


เวลาโพสต์: เม.ย.-13-2566